Toernooireglement 2019

 
Toernooireglement 2019
Beach Horeca- en beachvolleybaltoernooi
 
Registratie en aanmelding
 
Artikel 1:
De inschrijving van een team is definitief op het moment dat men de ontvangstbevestiging van de toernooi organisatie heeft ontvangen. Een team dat zich inschrijft via www.beachsportveghel.nl ontvangt automatisch een kopie op het opgegeven emailadres van de contactpersoon. Mocht je geen e-mail ontvangen dan kan deze in je spamfolder ontvangen zijn of je hebt geen juist emailadres opgegeven. In het laatste geval zal je jouw team opnieuw moeten inschrijven.
 
Artikel 2:
De inschrijving van een team dient uiterlijk 4 augustus 2019 te hebben plaats gevonden.
 
Artikel 3:
Op beide toernooidagen, zondag en maandag, dient de contactpersoon of teamcaptain zich zo spoedig mogelijk bij de wedstrijdsecretariaat te melden doch uiterlijk een half uur voor aanvang van het toernooi. Teams ontvangen bij melding een wedstrijdprogramma, aangevuld met eventueel andere relevante gegevens voor een goed verloop van het toernooi.
 
Artikel 4
Teams geven bij artikel 3 tevens een officiƫle vertegenwoordiger van hun team. De toernooileiding zal zich, in geval dit noodzakelijk is, alleen verstaan met deze opgegeven persoon.
 
Deelname:
 
Artikel 5:
Een team, haar supporters en belangstellenden zijn voor eigen risico op het toernooi aanwezig. Ongevallen of schade welke voortvloeien uit deelname van het beachsoccer- en volleybaltoernooi, het aanwezig zijn op het wedstrijdterrein of veroorzaakt op weg van en naar het toernooi zijn voor eigen rekening en risico. De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade.
 
Artikel 6:
Aanwijzingen van de toernooileiding dienen te worden opgevolgd, zij zijn in het belang van een goed verloop van de organisatie.
 
Artikel 7:
Een team dient zich tenminste een wedstrijd voorafgaand de wedstrijd waaraan zij deelnemen te melden bij het speelveld. Bij te laat aanwezige teams kan de wedstrijdleiding de wedstrijd verloren laten verklaren met een score van 3-0 ten gunste van de tegenstander.
 
Gedrag en uitsluiting:
 
Artikel 8:
De gastvrijheid van het terrein aan de Hazelberg die wordt verleend mag niet worden beschadigd. Derhalve stelt de organisatie zich op het standpunt dat teams, of spelers van teams, welke zich naar oordeel van gezaghebbenden, ondernemers of bewoners rondom de locatie hebben misdragen onmiddellijk van deelname van het toernooi worden uitgesloten. Tevens geldt dit ook voor toekomstige toernooien op de zandlocatie in Veghel. Tevens is het niet toegestaan tijdens het toernooi sterke alcoholische dranken (lees meer dan vijftien volumeprocent alcohol) te nuttigen.